030-2343625
info@iot.nl

Een op de drie migrantenjongeren werkloos

De werkloosheid onder jongeren uit migrantengroepen is in het eerste kwartaal van 2012 gestegen tot 29,1 procent tegen een werkloosheid onder autochtone jongeren van 9 procent.

In onderstaande brief aan minister Kamp vragen het IOT en het SMN om een gesprek over maatregelen op drie terreinen:
- effectievere discriminatiebestrijding
- bevordering van sociaal kapitaal
- hoger profijt van het onderwijs
Maatregelen moeten gericht zijn op een eerlijke kansen op de arbeidsmarkt. Uit de ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid op langere termijn blijkt dat via het Actieplan Jeugdwerkloosheid de werkloosheid van Nederlandse jongeren na de kredietcrisis wel effectief is bestreden, maar dat migranten daar nauwelijks profijt van hebben gehad.

De brief van IOT en SMN

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De heer H.G.J. Kamp

Mijnheer de minister

Graag wenden wij ons tot u naar aanleiding van de schrikbarende cijfers over de werkloosheid in het eerste kwartaal van dit jaar. De stijging van de werkloosheid treft de bevolkingsgroepen die wij vertegenwoordigen onevenredig hard. Het afgelopen jaar is de werkloosheid onder Turken met vijf en de werkloosheid onder Marokkanen met maar liefst tien procent gestegen. Met een werkloosheid onder jongeren van een op de drie dreigt een generatie op te groeien die niet alleen de aansluiting met de arbeidsmarkt, maar ook de aansluiting met de samenleving mist.

Bij verschillende gelegenheden hebben wij een groot aantal praktische maatregelen aangedragen die meteen effect sorteren. Daarbij gaat het ruwweg om beleid op drie terreinen.

In de eerste plaats moet de overheid een veel actievere rol spelen als het gaat om discriminatiebestrijding. Door de afschaffing van het diversiteitsbeleid heeft het kabinet het verkeerde in plaats van het goed voorbeeld gegeven.

In de tweede plaats zijn er veel meer initiatieven nodig om allochtone jongeren toe te rusten met sociaal kapitaal. Zij beschikken niet over effectieve netwerken en contacten om bijvoorbeeld stageplaatsen met perspectief te vinden.

In de derde plaats zijn initiatieven nodig om het schoolsucces te bevorderen. Dit kabinet heeft de bestrijding van onderwijssegregatie afgeschaft en maakt het door de langstudeerdersboete voor jongeren moeilijker om opleidingen te stapelen. Uit het Onderwijsverslag 2010/2011 blijkt dat daar juist voor onze jongerende kansen liggen.

Graag willen wij met u en minister Leers spreken over onze voorstellen om allochtone jongeren een eerlijker kans op de arbeidsmarkt te geven.

Hoogachtend,


Ahmet Azdural
Inspraakorgaan Turken

Hasib Moukkadem
Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders 

Gerelateerde Artikelen