030-2343625
info@iot.nl

Discriminatie arbeidsmarkt opnieuw bewezen

Als een Nederlandse jongere en een Turkse jongere bij een uitzendbureau werk zoeken, heeft de Nederlander 46% en de Turk 24% kans om daadwerkelijk een baan te vinden. Zo luidt een van de conclusies van het onderzoek Op achterstand van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Discriminatie bleek het meest voor te komen bij instroom op de arbeidsmarkt. Wie eenmaal binnen is heeft er minder last van.

Als een Nederlandse jongere en een Turkse jongere bij een uitzendbureau werk zoeken, heeft de Nederlander 46% en de Turk 24% kans om daadwerkelijk een baan te vinden. Zo luidt een van de conclusies van het onderzoek Op achterstand van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Discriminatie bleek het meest voor te komen bij instroom op de arbeidsmarkt. Wie eenmaal binnen is heeft er minder last van. 

De onderzoekers hebben eerst gekeken in hoeverre productieve kenmerken (opleiding, werkervaring, enz.) de kans op werkloosheid verklaren. Dat bleek maar voor ongeveer de helft het geval te zijn. De andere helft van de veel hogere werkloosheid onder allochtone jongeren heeft dus een andere oorzaak - vermoedelijk discriminatie.

Om discriminatie onomstotelijk vast te stellen zijn praktijktests uitgevoerd. Acteurs zijn naar uitzendbureaus gegaan om werk te zoeken. Zij presenteerden allemaal precies hetzelfde CV en hadden de opdracht er representatief uit te zien en zich voorkomend en gemotiveerd te gedragen. Bij de online selectie maakte uitzendbureaus geen verschil, maar na een gesprek bleken de kansen van Nederlanders aanzienlijk groter.

De discriminatie was het grootst bij mannen en bij lagere en middelbare beroepen. Werkgevers gaven vrijwel nooit blijk van openlijke discriminatie – afwijzingen werden in een verhulde, geaccepteerde vorm gegoten.

De onderzoekers doen de volgende aanbevelingen:
- Selecteurs bewust maken van onbewuste associaties en inschattingen.
- Diversiteitsbeleid promoten.
- Jongeren leren zich beter te presenteren op sollicitatiegesprekken.
Tenslotte roepen zij de overheid op om aandacht te besteden aan de arbeidsmarktpositie van migranten.


Foto: Serkan Sert speelde sollicitant Erdem Bayır. 

Gerelateerde Artikelen