030-2343625
info@iot.nl

Eğitimde başarı için, veli desteği zorunlu.

Wie deelneemt aan activiteiten op school en in de vrije tijd dingen doet die aansluiten bij het onderwijs draagt daarmee bij aan het schoolsucces van zijn kinderen. Dat is de boodschap van een poster die is uitgebracht door de Turkse federaties die bij het IOT zijn aangesloten. De poster wordt verspreid via Turkse organisaties en het onderwijs veld. Exemplaren kunnen via het bureau van het IOT worden besteld.

Kitapçık

Gerelateerde Artikelen