030-2343625
info@iot.nl

Geride Kalanlar Ödeneğinde yapılan kesintiler durdurulmalı!

Türkiye’de ikamet eden hak sahiplerine ödenmekte olan Geride Kalanlar Ödeneğinde (Anw) yapılan kısıtlamalar derhal geri ödenmeli. Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT), Türk Yaşlılar Federasyonu (TOF), Fas Kökenli Hollanda’lı Kuruluşlar Birliği (SMN) ve Fas’lı Yaşlılar Sendikası (MOBIN), Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Asscher’a gönderdikleri mektupta, bu ödeneklerde geçen 1 Ocak tarihinden itibaren ‘ikamet edilen ülke prensibi’ kapsamında yapılan yüzde 40 dolayındaki kesintinin bir an önce durdurulmasını istediler.

Amsterdam Bölge Mahkemesi’nin geçen 22 Ağustos tarihinde, uygulamanın haksız olduğu yönündeki kararının hatırlatıldığı mektupta, bakanın karara itiraz etmesi durumunda hak mağdurlarının bir yıl gibi uzun bir süre daha beklemek zorunda kalacakları hatırlatıldı.
Göçmen kuruluşları, ödeneklerde yapılan yüzde 40’lık kesintinin hak sahiplerini çok zor durumda bıraktığını belirterek, bu haksızlığın daha uzun sürmesinin sorumsuz bir davranış olacağını savundular.

SAMENVATTING NEDERLANDS

Uitkeringen weduwen herstellen

In een brief aan minister Asscher roepen het IOT, de Turkse ouderenfederatie en Marokkaanse organisaties op om alle gedupeerden van de korting op de weduwenuitkering in hun rechten te herstellen. De ANW uitkringen zijn sinds 1 januari met 40 procent verlaagd als gevolg van het woonlandbeginsel. Als minister Asscher de SVB zou sommeren om in hoger beroep te gaan, zouden de gedupeerden nog een jaar moeten wachten op hun geld. Gezien de grote moeilijkheden waarin de weduwen terecht zijn gekomen, vinden de migrantenorganisaties dat onverantwoord.

Gerelateerde Artikelen