030-2343625
info@iot.nl

Weduwen in het gelijk gesteld

Elf Turkse en Marokkaanse weduwen hebben bij de rechtbank in Amsterdam hun beroep tegen de verlaging van de weduwenuitkering (ANW) gewonnen. De rechter in Amsterdam oordeelde dat de korting op de nabestaandenuitkering in strijd is met het associatierecht EU – Turkije en in het bijzonder met Besluit 3/80. De rechtbank heeft het besluit om de ANW-uitkeringen te korten vernietigd, waardoor de weduwen weer het bedrag krijgen dat zij voor 1 januari ontvingen. Tevens heeft de rechtbank gelast om de achterstallige bedragen plus rente alsnog uit te betalen.

De Turkse gedupeerden werden bijgestaan door de advocaten Nazmi Türkkol, Tuğba Harmankaya, Ejder Köse en Ali Durmuş.

Het is in dergelijke principiële zaken gebruikelijk dat de overheid hoger beroep in stelt. Indien dat het geval is kan een definitieve uitspraak nog een jaar op zich laten wachten. De minister heeft zes weken om hoger beroep in te stellen.
Als de definitieve uitspraak luidt dat het woonland beginsel onrechtmatig is, betekent dat niet automatisch dat alle gedupeerden het geld dat zij sinds 1 januari zijn misgelopen ook terug krijgen. In beginsel krijgen alleen de mensen die bezwaar hebben gemaakt hun geld terug. Voor wie dat nog niet heeft gedaan blijft het daarom raadzaam bezwaar aan te tekenen. Modelbrieven kunnen van onze website worden gedownload.

Het woonlandbeginsel geldt ook voor een aantal andere uitkeringen: de WGA vervolguitkering, de Toeslagenwet en de kinderbijslag. In een later stadium zal de rechter over de verlaging van deze uitkeringen een uitspraak doen.

Gerelateerde Artikelen