030-2343625
info@iot.nl

Klacht tegen discriminatie ouderen

De kortingen die sinds 1 januari gelden voor ouderen met een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) zijn discriminerend en daarom in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling. Dat is de strekking van een klacht die de Turkse Ouderenfederatie en het IOT samen met de FNV en 18 ouderen en migrantenorganisaties hebben neergelegd bij de Commissie Gelijke Behandeling. Deze commissie kan een oordeel geven over het discriminerende karakter van wetten. Dat oordeel is niet bindend, maar wel zwaarwegend voor de rechter.

De AIO is een uitkering voor ouderen met een onvolledige AOW. Dat zijn voor 90% allochtone ouderen. Tot nu toe kregen deze ouderen een even hoge uitkering als ouderen met een volledige AOW. Door maatregelen van het kabinet Rutte loopt het verschil tussen het jaarinkomen van ouderen met een AIO en de volledige AOW op tot € 3.750 in 2032.

De val van het kabinet Rutte heeft voor ouderen met een AIO uitkering al één belangrijk resultaat opgeleverd: de huishoudtoets is van tafel. Als gevolg van die toets zouden ouderen die bij hun kinderen inwonen vanaf 1 juli hun AIO-uitkering kwijtraken. In de Rijksbegroting die CDA, GroenLinks, Christen Unie, D66 en de VVD overeengekomen zijn is deze bezuinigingsmaatregel geschrapt.

Gerelateerde Artikelen