030-2343625
info@iot.nl

Aanpassing doelgroepen remigratiewet

Op 24 september is in het Landelijk Overleg Minderheden gesproken over een heroverweging van de Remigratiewet. Minister Van der Laan is in december door een grote meerderheid van de Tweede Kamer verzocht om te bekijken of de leeftijdsgrens van 45 jaar, de herkomstlanden en (werkloosheids)termijn nog actueel zijn.

De samenwerkingsverbanden hebben naar voren gebracht begrip te kunnen opbrengen voor beperking van een remigratie-uitkering tot mensen die niet in Nederland zijn geboren. De samenwerkingsverbanden hebben de minister evenwel sterk ontraden de leeftijdsgrens omhoog te brengen. Juist rond de leeftijd van 45 jaar openbaren zich verschijnselen van heimwee, taalregressie en sociaal isolement.
De minister heeft beloofd dat er een nader overleg met de samenwerkingsverbanden zal worden gevoerd over de doelgroepafbakening in de Remigratiewet, waarbij tevens zal worden gelet op eventuele arbeidsongeschiktheid. Wel bleek dat de minister terughoudend wil zijn als het gaat om de toelating van nieuwe immigranten tot de doelgroep nvan de Wet.

Tijdens het overleg werd het IOT vertegenwoordigd door Seher Akyol (secretaris) en Ahmet Azdural (directeur).

Gerelateerde Artikelen