030-2343625
info@iot.nl

Hollanda Türk Yaşlılar Örgütü Kuruluyor!

Geçici Yönetim Kurulu oluşturuldu.

Hollanda Türk Yaşlılar Örgütü kurma faaliyetlerini yürütmek üzere oluşturulan Geçici Yönetim Kurulu çalışmalarına başladı.
Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu’nun (IOT) girişimiyle Hollanda’nın değişik bölgelerinde yaşlıların sorunlarına yönelik aktif olarak çalışma yapan 20 kişi, 25-26 Ekim 2008 tarihlerinde Soesterberg’te bir araya gelerek, bir yapı oluşturulması konusunu değerlendirdi. Hollanda’da yaşayan ve sayıları artmakta olan yaşlı yabancıların sorunlarının da bir o kadar hızla çoğaldığı konusunda hem fikir olan katılımcılar, yaşlıların bir an önce örgütlenerek sorunlarına sahip çıkmaları gerektiğine değindiler. Bu düşünceden hareketle, sorunları en üst düzeyde Hükümet nezdinde gündeme getirebilmek için yerel örgütlenmelerin birleşerek, ülkesel bir yapı oluşturulması çalışmalarının 2009 Mayıs ayına kadar tamamlaması için, Geçici Yönetim Kurulu’na görev verildi.

IOT adına çalışmalara katılan Sabri Kenan Bağcı başkanlığında oluşturulan Geçici Yönetim Kurulu’nda, Bağcı’nın yanı sıra, Memduh Kahraman, Osman Bahadır, Şükrü Gökdemir, Osman Yaşar, Aziz Ulutaş ve Sabah Mardan yer alıyor. Geçici Yönetim Kurulu, oluşturulacak örgütün tüzüğü, yönetim şekli, bu alandaki diğer kuruluşlara yönelik araştırma yapma ve bu çalışmaların kamu oyuna açıklanacağı bir kongre hazırlamakla görevlendirildi.
İki gün süren hazırlık toplantılarında, Hollanda’da yaşayan yaşlı yabancıların başta düşük gelir durumu olmak üzere, sağlık, bakım, konut ve yalnızlıktan kaynaklanan psikolojik sorunlarının öncelikli olarak ele alınması istendi.
Hollanda’ya ileri yaşlarda gelen yabancı emeklilerin büyük bir bölümü bu ülkeye geç yaşlarda gelmeleri sonucu, eksik prim ödenmesi nedeniyle tam emekli maaşı alamıyor ve genellikle yoksulluk sınırında yaşıyor.

IOT’nin girişimi ve desteğiyle oluşturulacak Türk Yaşlılar Örgütü, kısa adı NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) olan Hollanda Göçmen Yaşlılar Örgütleri Kuruluşu’nda Türk yaşlıları temsil edecek.

Gerelateerde Artikelen