030-2343625
info@iot.nl

Allochtone ouderen snoeihard gepakt

Als gevolg van verschillende maatregelen gaat het inkomen van allochtone ouderen de komende tijd sterk achteruit. In zijn ijver om zoveel mogelijk anti-immigranten maatregelen te nemen, geeft het kabinet zich geen rekenschap van het cumulatieve effect van verschillende maatregelen. In een brief aan de Tweede Kamer vragen het Inspraakorgaan Turken en het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders om de regering op dat punt te corrigeren.

Gerelateerde Artikelen