030-2343625
info@iot.nl

Eerste stap richting landelijke Turkse ouderenorganisatie gezet

Turkse ouderen vanuit de bij het IOT aangesloten federaties, lokale ouderenorganisaties en professionals die zich bezig houden met migrantenouderen, zetten tijdens een bijeenkomst op 1-2 maart in Doorn de eerste stap richting een landelijke organisatie van Turkse ouderen.  De nieuw op te zetten organisatie heeft ten doel de belangen van Turkse ouderen in Nederland te behartigen en zal Turkse ouderen vertegenwoordigen in het Netwerk Organisaties Oudere Migranten (NOOM). Deelname aan het NOOM biedt de organisatie de mogelijkheid als spreekbuis voor Turkse ouderen op te treden richting politiek Den Haag.

De vraag waarover de ouderen zich op 1-2 maart gebogen hebben is op welke wijze de nieuw op te zetten landelijke Turkse ouderenorganisatie het best georganiseerd kan worden. De organisatie zal zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau vertegenwoordigers krijgen die zich in gaan zetten voor o.a. een meer interculturele ouderenzorg, de strijd tegen het AOW-gat, meer gebruik van de WMO en voorlichting in eigen taal.

De vorming van de organisatie zal waarschijnlijk zo'n drie jaar duren en wordt gecoördineerd vanuit het IOT.  Naar verwachting zal de organisatie vanaf 2011 klaar zijn om zelfstandig de belangen van Turkse ouderen te behartigen.  Totdat de organisatie zich zelfstandig kan vertegenwoordigen zal het IOT in de persoon van dhr. Sabri Kenan Bagci Turkse ouderen vertegenwoordigen in het NOOM.

Gerelateerde Artikelen