030-2343625
info@iot.nl

Pendelen wordt mogelijk

Ouderen met een onvolledige AOW die een aanvullende bijstandsuitkering ontvangen zullen in de toekomst 26 weken in het buitenland mogen verblijven. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer, die op 17 januari sprak over het AOW-tekort. Ook wil de kamer dat staatssecretaris Aboutaleb meer haast maakt om de uitvoering van de bijstand voor 65-plussers van de gemeenten over te hevelen naar de Sociale Verzekeringsbank.
Maatregelen om iets te doen aan de slechte financiële positie van ouderen met een AOW tekort zullen nog even op zich laten wachten. De staatssecretaris moest beloven over dat onderwerp voor de zomer met een aantal notities te komen. Daarin zal hij ondermeer bekijken of een hogere vrijstelling mogelijk is van vermogens en inkomen van bijstandsgerechtigden die ouder zijn dan 65 jaar. Ook komt er een notitie waarin zal worden bekeken of in de toekomst een aparte regeling kan komen waardoor ouderen met een onvolledige AOW niet langer een beroep op de bijstand behoeven te doen. De periode waarin nieuwe immigranten ontbrekende AOW jaren kunnen inkopen wordt verlengd van vijf tot tien jaar.

De algemeen secretaris van het IOT, Mustafa Ayrancı, noemde de uitkomst van het kamerdebat teleurstellend. ‘Uit de Armoedemonitor blijkt dat de inkomenspositie van Nederlandse ouderen steeds beter wordt, maar nog steeds is er geen daadkracht om ook iets te doen aan de armoede onder oudere migranten. Er wordt al tien jaar over dit probleem gesproken en nu moeten we weer een half jaar wachten op notities. Maar we laten dit probleem niet los en zullen met onze partners, FNV en ANBO, zonodig opnieuw acties gaan voeren.’

Gerelateerde Artikelen