030-2343625
info@iot.nl

Actie AOW-gat: Wel woorden, nog geen daden

Ruim 500 allochtone ouderen lieten op de actiebijeenkomst in Den Haag op 4 december jl. hun stem  horen tegen het AOW-gat waarmee zij kampen. De actiebijeenkomst is georganiseerd door de LOM-samenwerkingsverbanden, de FNV, de ANBO en Surneds, omdat zij vinden dat de Tweede Kamer nu eindelijk eens met oplossingen moet komen om de armoede onder ouderen met een onvolledige AOW op te lossen. Tijdens de bijeenkomst is er gediscussieerd met Kamerleden van o.a. de PvdA, het CDA, GroenLinks, D66 en de SP.

De eisen die de LOM-samenwerkingsverbanden, de FNV, de ANBO en Surneds aan het Kabinet en de Tweede Kamer stellen zijn:

  • Uitvoering van de aanvullende bijstand voor ouderen met een AOW-gat door de Sociale Verzekeringsbank
  • Recht op een langer verblijf in het buitenland voor ouderen in de aanvullende bijstand
  • Een ruimere vermogenstoets
  • Vrijlating van een klein pensioen voor ouderen in de aanvullende bijstand
  • De opbouwperiode voor AOW verlagen van 50 naar 40 jaar, gelijk aan de opbouw voor bedrijfspensioen

De aanwezige politici hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het onderbrengen van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor ouderen met een AOW-gat bij de Sociale Verzekeringsbank en langer verblijf in het buitenland voor deze ouderen. Wat betreft de andere eisen zal gekeken worden naar de mogelijkheden tot meer flexibele regelingen.

Gerelateerde Artikelen