030-2343625
info@iot.nl

Een WAO uitkering in Turkije?

Mogelijk heeft u (opnieuw) recht op een uitkering Toeslagenwet!

Vanaf 2003 krijgen mensen in Turkije met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO of WAZ) geen uitkering Toeslagenwet meer. De uitkering Toeslagenwet van 1.700 mensen werd stopgezet. Bijna 300 van hen hebben daar beroep tegen aangetekend. Binnenkort doet de Centrale Raad van Beroep (CRvB) daarover een uitspraak. De procedure heeft zo lang geduurd, omdat de CRvB aan het Europese Hof van Justitie de vraag heeft voorgelegd of het intrekken van de uitkering in strijd was met het Associatieverdrag tussen de EEG en Turkije. Het antwoord van het Europese Hof kwam in mei van dit jaar: Het intrekken van de uitkering was onrechtmatig.

Uit de behandeling van de zaak bij de CRvB is duidelijk geworden dat de Raad het Europese Hof gaat volgen. Voor de mensen die beroep hebben aangetekend betekent dit hoogstwaarschijnlijk dat ze hun uitkering vanaf 2003 alsnog krijgen uitgekeerd. Voor de mensen die geen beroep hebben aangetekend is dat niet het geval. Er lopen nog procedures van mensen die geen beroep hebben aangetekend en nu alsnog aanspraak maken op een uitkering, maar de uitkomst daarvan is niet zeker.

Wie destijds geen beroep heeft aangetekend kan nu wel opnieuw een uitkering Toeslagenwet aanvragen. Op de website van het UWV staat nog steeds dat men geen uitkering Toeslagenwet kan ontvangen in Turkije, maar dat zal spoedig veranderen. De uitkering gaat in op het moment dat men hem aanvraagt – dus het is zaak daar niet te lang mee te wachten.

Wie een uitkering heeft onder het sociale minimum heeft recht op een uitkering Toeslagenwet. Het sociaal minimum is voor gehuwden 65,99 euro bruto per dag en voor alleenstaanden 50,04 euro bruto per dag (exclusief vakantiegeld). U kunt een uitkering Toeslagenwet aanvragen bij het UWV. De uitkering kunt u aanvragen met een formulier, dat u kunt downloaden van de website van het uwv.

Gerelateerde Artikelen