030-2343625
info@iot.nl

Belangrijke ontmoetingen over kapıkule

De delegatie van het Inspraakorgaan Turken, die van 12 tot 14 september een bezoek brengt aan Ankara om te spreken over de problemen bij de grengsovergang Kapıkule, heeft donderdag een aantal belangrijke ontmoetingen gehad. 's Ochtends is gesproken met de vice-voorzitter van de AKP, Dengir Mir Mehmet Fırat. Aan de orde kwamen de lange wachttijden bij Kapıkule en de schendingen van het Associatieverdrag tussen de EEG en Turkije door Nederland en andere Europese landen. Beide problemen zijn ook aan de orde geweest in het gesprek dat de delegatie voerde met Mustafa Said Yazıcıoğlu, de staatsminister die belast is met de problemen van Turken in het buitenland. Deze beloofde een actievere houding van de nieuwe regering t.a.v. de vraagstukken waarmee de Turkse gemeenschappen in Europa worden geconfronteerd. Tenslotte heeft de delegatie gesproken met vice-premier Hayati Yazıcı (foto), in wiens portefeuille ook de grensovergangen en de douane vallen. Toegezegd werd dat voor zover maatregelen genomen kunnen worden die al op korte termijn succes opleveren (zoals de inzet van extra personeel) vakantiegangers daar al het volgende seizoen de effecten van zullen ervaren.
Op vrijdag voert de delegatie een gesprek met de Nederlandse ambassade in Ankara.

De delegatie van het Inspraakorgaan Turken bestaat uit Mustafa Ayrancı (algemeen secretaris) en Ahmet Azdural (directeur). De delegatie heeft haar gesprekspartners een rapport overhandigt met een aantal praktische voorstellen.

Gerelateerde Artikelen