030-2343625
info@iot.nl

Pleidooi voor bestrijding armoede ouderen

In een gezamenlijk brief aan de Tweede Kamer hebben de samenwerkingsverbanden van minderheidsgroepen, verenigt in het LOM, en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), verzocht om iets te doen aan de armoede onder ouderen. Beide organisaties stellen vast dat er al veel bereikt is. De termijn voor verblijf in het buitenland is 26 weken geworden en de uitvoering van de aanvullende bijstand is naar de Sociale Verzekeringsbank overgeheveld. Op financieel gebied geeft staatssecretaris echter nul op het rekest. Om te voorkomen dat er steeds meer ouderen inde bijstand komen zijn volgens de organisaties drie maatregelen nodig: Een inkoopregeling voor mensen met ontbrekende opbouwjaren tegen een redelijke premie voor de lage inkomens, een grotere vrijstelling van kleine pensioentjes, die nu in het AOW-gat verdwijnen en een verhoging van de vermogensvrijstelling voor 65-plussers in de bijstand.

De Tweede Kamer spreekt op 30 oktober over het AOW -hiaat en de voorstellen van staatssecretaris Aboutaleb.

Gerelateerde Artikelen